2016-08-20

حافظ شيرازى، چك برگشتى… دو سال متوارى بودگی و حکم جلب سيار

انگارى بيشتر آدمها مى‌پندارند تاريخ  جهان و زندگى  بشری  با تولد آنها آغاز  می شود و با مرگشان پايان مى‌گيرد.  در این زمینه  واژه‌هاى پرشکوه غربى‌تبار  به اين حسّ  سرمستی و تفاخر بیشتر دامن مى‌زند. بنده نيز در روزگار نوجوانى و جوانى در جریان این چنین موجی نیرومند بودم. يكى […]
2016-08-05

طنزی از یغمای جندقی درباره اطباء و به یاد زنده‌یاد عباس کیارستمی

طنزی از یغمای جندقی درباره اطباء و به یاد زنده‌یاد عباس کیارستمی در دوره دانشجویی استادی داشتم در دانش و منش کم‌نظیر که دانش‌آموخته دندانپزشکی و متخصص جراحی دهان و فک و صورت از آمریکا بود. دکتر مسعود یغمایی از نوادگان یغمای جندقی، شاعر سده سیزدهمی به شمار می‌آمد. طی […]
2016-07-24

نازنین استادی کم مانند از دیار بیرجند

نازنین استادی  کم مانند از دیار  بیرجند برگى از خاطرات با استادم مردی کبیر از پهنه کویر دكتر على‌اكبر بهرمان استاد دانشكده دندانپزشكى روچستر نيويورك سى سال پيش در سالهاى تحصيلى ۱۳۶۴ـ۱۳۶۵ش در دوره تحصيلى رشته دندانپرشكى بخت آشنايى با استادى را داشتم كه نخستين الفباى دانش ارتدونسى  (Orthodontics)  يعنى […]