2016-08-17

كارنامه آخرين كارنامه آفرين

سه سال پیش یکشنبه بیست و هفتم مرداد  محمد زهرایی مدیر نشر کارنامه  بامدادان در محل کارش در خیابان وصال سر بر صندلی گذاشت و  سهمش از نفس و تپش قلب تمام شد. سالهاست پی هم کسانی را از دست داده ام که به راستی دیگر جانشینی در میان همگنان […]
2016-08-05

طنزی از یغمای جندقی درباره اطباء و به یاد زنده‌یاد عباس کیارستمی

طنزی از یغمای جندقی درباره اطباء و به یاد زنده‌یاد عباس کیارستمی در دوره دانشجویی استادی داشتم در دانش و منش کم‌نظیر که دانش‌آموخته دندانپزشکی و متخصص جراحی دهان و فک و صورت از آمریکا بود. دکتر مسعود یغمایی از نوادگان یغمای جندقی، شاعر سده سیزدهمی به شمار می‌آمد. طی […]
2016-08-03

سیدعلی اکبر برقعی قمی

سیدعلی اکبر برقعی قمی سيزدهم مردادماه ۱۳۹۵ش سالگرد بيست و نهمين درگذشت سيدعلى‌اكبر برقعى (۱۲۷۸ـ۱۳۶۶ش) كه بيست و يك سال پس از بازگشت از تبعيد چهارده ساله از قم به يزد و سكونت در تهران در بيمارستان طوس تهران درگذشت و در مقبره خانوادگى خاندان برقعى در گورستان باغ بهشت […]